Dijagnostika

U Auto Servisu VN možete dobiti besplatnu i kompletnu dijagnostiku kvara i nepravilnosti rada motora ili menjača vašeg automobila. Tačna kompjuterska dijagnoza je od presudne važnosti za rešavanje problema savremenih automobila pa je to svrstava u vrlo bitan faktor za rešavanje kvarova. Naš servis raspolaže specijalnim softverom za utvrdjivanje kvara na vašem automobilu.

Kompjuterska dijagnostika obuhvata:

– Proveru ispravnosti motora, kočnica, bezbednosnih sistema, klima uređaja;

– Kodiranje elemenata motora;

– Čitanje i brisanje grešaka;

– Reset servisnih intervala;

– Provera elektronskih komponenti, kablova i senzora;

– Provera nivoa i stanja tečnosti.

Zašto je kompjuterska dijagnostika bitna?

Preventivna kompjuterska dijagnostika vašeg automobila može vas zaštititi od velikih troškova. Ukoliko pak primetite da nešto nije u redu sa vašim automobilom, bitno je da reagujete na vreme pre nego što nepravilnost u radu prerastu u veće probleme. Veoma je bitno da kompjutersku dijagnostiku obavite u servisu koji raspolaže savremenom opremom i obučenim tehničarima sa iskustvom.

Prilikom dijagnostikovanja problema ljudski faktor je od presudne važnosti. Kompjuterski skener prikazuje kodove gresaka kojima je identifikovan kvar, a dijagnostički tehničar daje tumačenje i detaljnu procenu uz objašnjenje šta se zapravo pogrešno dešava u radu automobila.

Auto Servis VN koristi kompijutersku opremu za dijagnostiku rada motora, kočnica, bezbednosnih sistema, klima uređaja. Naši obučeni majstori će precizno i tačno utvrditi kvar na vašem automobilu i predložiti mere za njegovo efikasno otklanjanje.

Kontaktirajte nas, zakažite svoj termin za dijagnostiku i preventivno zaštite sebe od nepotrebnih troškova a vaš automobil od većeg kvara i oštećenja.